HR I ZARZĄDZANIE

Na zlecenie Klienta indywidualnego oraz Korporacji, realizujemy autorskie projekty Human Resources. Zakres ich obejmuje:
 
 • zarządzanie wiekiem
 • zarządzanie talentami
 • budowanie ścieżek karier
 • opracowanie lub modyfikację systemów oceny pracowników
 • opracowanie lub modyfikację systemów motywacyjnych
 • identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • projektowanie i realizacja szkoleń pod indywidualne potrzeby
 • opracowanie szkoleń dla trenerów wewnętrznych i kadrowców oraz pomoc przy ich projektowaniu
 • konsultacje ścieżek karier
 • rekrutację i selekcję pracowników przy pomocy narzędzi assessment center
 • rekrutację osób obsługujących projekty
 • headhunting
 
 
Czym jest assessment?
 
Assessment jest wielowymiarową formą rekrutacji składającą się z:
- oceny kompetencji i umiejętności interpersonalnych, na podstawie konkretnych zachowań
- narzędzi aktywizujących (ćwiczeń, warsztatów, zadań)
- obserwatorów (assessorów oceniających)
 
Zadania i testy można pogrupować w następujące kategorie:
- zadania indywidualne
- zadania grupowe
- symulacje
- testy kompetencyjne
- wywiad kompetencyjny
- testy psychologiczne
 
Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń z zarządzania:
Zarządzanie zespołami ludzkimi,
Zarządzanie konfliktem w organizacji,
Zarządzanie czasem w organizacji,
Zarządzanie projektami,
Zarządzanie marką i jakością,
Zarządzanie poprzez cele.